Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Arkivorganisering

Kommunen har sentral arkivtjeneste under faglig ledelse av arkivleder. All journalføring, administrativ og politisk saksbehandling skal foregå i sak/arkivsystemet. Unntak er saker som journalføres i egne fagsystemer, som for eksempel klientsaker.  Noen fagsystem (klientarkiv) tas vare på i papirform arkivert på saksmapper og noen er fullelektroniske (familia, Socio).

Kommunen har fra 01.01.2012 et fullelektronisk sakarkiv (K-kode). Resten av objektarkivene ble fullelektroniske fra 01.01.15

Sande kommune har et felles postmottak som er lagt til dokumentsenteret. Post til de ytre enheten blir sortert her og distribuert via sak arkivsystemet (arkivverdig) og ved postkjøring (ikke arkivverdig). 

Den sentrale arkivtjenesten bruker et sak-/arkivsystem (ESA) som er Noark 5 godkjent.

Laster...