Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Sande kommune er organisert etter hovedutvalgsmodellen.

I tillegg til de lovpålagte utvalgene kommunestyret (25 representanter), formannskap (7 representanter) og kontrollutvalg er det opprettet tre hovedutvalg.

 • Hovedutvalget for helse og sosial (7 representanter)
 • Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk ( 7 representanter)
 • Hovedutvalget for kultur og oppvekst (7 representanter)

I tillegg har kommunen følgende utvalg:

 • Kommuneplanutvalg (Formannskapet)
 • Valgstyret (Formannskapet)
 • Administrasjonsutvalget (9 representanter)
 • Arbeidsmiljøutvalget ( 6 representanter, 3 arbeidstaker rep. og 3 arbeidsgiverrep.)
 • Klagenemda (Formannskapet)
 • Eldrerådet (5 representanter)
 • Ungdomsrådet (9 representanter)
 • Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonevne ( 7 representanter)
 • Sakkyndig nemd for eiendomsskatt ( 3 representanter)

Du kan lese om politisk org. her

Laster...